درباره ما

about-us-(1).jpg
دفتر توسعه مديريت و تحول اداري

 از دفاتر تخصصي حوزه معاونت تحقيقات و منابع انساني وزارت نيرو است که مسئوليت هدايت و راهبري برنامه‌هاي اصلاح نظام اداري و توسعه مديريت را در مجموعه وزارت نيرو در سطح حاكميتي بر عهده دارد.
جايگاه اين دفتر در معاونت تحقيقات و منابع انساني وزارت نيرو بر اساس  آخرين اصلاحات ساختاري صورت گرفته در تاريخ 1398/9/10 به شرح نمودار زير است.

structural-position.jpg

آخرين تغييرات ساختاري اين دفتر  در سال 1399 به شرح ذيل تصويب شده است.

structur-daftar-(3).jpg1-(1).png
چشم انداز
«تبديل­ شدن به دفتري پيش­رو و راهبر در ارتباط با موضوعات توسعه مديريت و تحول اداري وزارت نيرو»

1.png

شرح وظایف و مسئولیت های گروه ها:

 • گروه نظام های مدیریت و بهبود سازمانی
             توسعه نظام های مدیریتی در حوزه های مختلف شامل :
 • توسعه نظام مدیریت پروژه برای حوزه های فنی و مهندسی شرکت ها
 • توسعه نظام دارایی برای حوزه های بهره برداری شرکت ها
 • توسعه نظام مدیریت ارتباط با مشتریان برای حوزه های مشترکین شرکت
 • توسعه نظام مدیریت مالی برای حوزه های مالی و ذیحسابی
 • توسعه نظام مدیریت استراتژیک برای مجموعه کلان شرکت ها به ویژه حوزه های برنامه ریزی
 
 • گروه بهره وری، کیفیت و مدیریت فرآیندها
 • تمرکز بر روی کاهش قیمت تمام شده به عنوان مهمترین نشانگر بهره وری صنعت
 • توجه به ابعاد کیفیت محصول و کالای آب و برق، کیفیت خدمات و نیز کیفیت ادراک شده خدمات
 • ارتقای نظام تفويض اختیار، حذف فرآیندهای غیر ضروری اداری و بهبود فرآیندهای رو به مشتری
 
 • گروه ساختار و حکمرانی سازمانی
 • توسعه نظام های حکمرانی سازمانی و سازوکارهای پیاده سازی آنها در صنعت آب و برق
 • پیگیری و انجام مکاتبات مربوط به تغییر، تصویب و ابلاغ ساختار های سازمانی
 • مستند سازی روند شکل گیری سازمان ها و نهاد های بخش آب و برق در ایران
 • طراحی شاخص های حکمرانی سازمانی و ارزیابی آنها
 • ارتقا اسناد اداری
 
 • گروه مدیریت دانش و مطالعات توسعه مديريت
 • توسعه مدیریت دانش در سطح صنعت در بخش های مختلف
 • مستندسازي تجارب  و درس آموخته هاي صنعت در بخش هاي مختلف
 • ایجاد پایگاه اطلاعاتی و سازوکارهای تسهیم دانش صنعت
 • ترجمه و تلخیص گزارشهای بین المللی در حوزه های مدیریتی
 • انجام مطالعات شناخت روند ها و ساختارهای مدیریت صنعت آب و برق در سایر کشورها
 
 • گروه توسعه مدیران ارشد
 • استقرار نظام شایسته گزینی و فرآیند انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای
 • مدیریت طرح تربیت مدیران آینده در راستای توسعه ظرفیت های مدیریتی صنعت آب و برق
 • مستندسازی و انتقال تجارب مدیران به منظور هم افزایی توان مدیریتی بخش آب و برق
 • تدوین و اجرای برنامه های توسعه، توانمندسازی و ارزیابی مدیران ارشد
 • ارائه گزارش های تحلیلی از ظرفیت ها و روند های مدیریت صنعت آب و برق با ایجاد یکپارچه سازی سامانه های بانک اطلاعات مدیران
 • تبیین سیاست ها و تدوین و اجرای نظام تایید صلاحیت حرفه ای مدیران

1-(2).png
معرفي آرم دفتر
archive-arm.jpg