مدیریت اخلاق حرفه ای در سازمان به شیوه جوانمردان
1394/11/15
1b-(1).gif نويسنده: غلامرضا خاکی  
1b-(2).gif 
تاریخ نشر: بهمن، 1394  
1b-(3).gif 
تعداد صفحات: 356 
1b-(4).gif
شابک: 978-600-93621-7-2   
1b-(5).gif  ناشر: فوژان

کتاب مدیریت اخلاق حرفه‌ای در سازمان به شیوه جوانمردان نوشته دکتر غلامرضا خاکی با گفتاری از مهدی الوانی و میر جلال‌الدین کزازی، توسط انتشارات فوژان به چاپ رسیده است.

1b-(6).gif مباحث کتاب مدیریت اخلاق حرفه ای در سازمان:
 1.  بسترهای ظهور اخلاق در جهان جدید
 2. ویژگی های جهان جدید
 3. علم مدیریت در گذار تاریخ
 4. انسان متغیری در معادله سازمان؟
 5. حکمت سازمانی
 6. معنویت سازمانی
 7. رنگین کمان معنای معنویت
 8. ارزشهای سازمانی
 9. معنا و مبانی اخلاق
 10. موردکاوی:معنویت سازمانی
 11. مبانی و مفاهیم فلسفی اخلاق
 12. نظام های اخلاقی
 13. فلسفه اخلاق
 14. معرفت شناسی اخلاقی
 15. نسبیت گرایی اخلاقی
 16. نظریه های اخلاق هنجاری
 17. پارادیم ( مکتب ) فضیلت گرایی
 18. پارادایم ( مکتب ) نتیجه گرایی
 19. فایده گرایی ، اصلی ترین نظریه نتیجه گرایی
 20. پارادایم ( مکتب ) وظیفه گرایی
 21. عدالت، قانون و اخلاق
 22. مورد کاوی: اعتماد ،رفتاری اخلاقی؟
 23. توجه به اخلاق در سازمان و مدیریت
 24. خلاق کاربردی
 25. اخلاق در جهان سایبری ( مجازی)
 26. اخلاق ،تکنولوژی
 27. اخلاق زیست محیطی
 28. اخلاق در سازمان
 29. اخلاق حرفه ای
 30. منشور اخلاقی
 31. نقد رویکرد سازمان های ایرانی به اخلاق
 32. شهروند مداری،چارچوبی برای اخلاق سازمانی
 33. موردکاوی:هدیه آتشین
 34. جوانمردی و شاخص های سازمانی آن
 35. ایرانشناسی،پیش نیاز مدیریت اقتضایی
 36. پندار،گفتار و کردار ایرانیان
 37. موردکاوی:سنت در رهگذر تندباد
 38. تعریف جوانمردی در متن های کهن
 39. جوانمردی ،چونان یک نظام اخلاقی
 40. علی در آیینه عیاری
 41. فمنیسیم و جوانمردی زنان
 42. فتوت نامه، منشور اخلاقی حرفه ای ایرانی
 43. نشانه های جوانمردی
 44. جوانمردی سازمانی و شاخص های آن