مجموعه مستندات

واژه نامه برون سپاري
1395/11/05
با توجه به اينکه برون سپاري اساساً طبيعتي بين رشته اي دارد و سطح وسيعي از حوزه هاي دانشي مختلف نظير مهندسي صنايع ، اقتصاد و مديريت را در بر مي گيرد، دسترسي به واژه نامه جامع تخصصي برون سپاري از اهميت بالايي برخوردار مي باشد. معاونت تحقيقات ومنابع انساني وزارت نيرو با درک اهميت اين موضوع و بنا بر رسالت و هدف خود در راستاي ترويج و اشاعه دانش، تهيه و تدوين واژه نامه برون سپاري را انجام  داده است.
دفترتوسعه مديريت و تحول اداري وزرات نيرو