قوانين و مقررات

rule11.jpg

مقررات برون سازماني (تصويب نامه ها، برنامه هاي دولت، نظام نامه ها، بخشنامه ها و...)

نتایج نمایش 1-10 (از 18)
 |<  < 1 - 2  >  >| 

مقررات درون سازماني (نظام‌نامه‌ها، آئين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه ها)