شبكه متخصصان

networhexpert-(1).jpg

فراخوان

1399/03/12
اولین گام­ به منظور سیاستگذاری مناسب در حوزه توسعه مديريت و تحول اداري، شناخت جامع و دقیق از ظرفیت­‌ها و توانمندی‌ها به خصوص شناخت ظرفیت متخصصین و خبرگان صنعت متبوع خود و برقراري ارتباط دوسويه با پژوهشگران و اعضای هیئت علمی دانشگاه­ ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی است. در این راستا دفتر توسعه مديريت و تحول اداري وزارت نيرو با در نظر گرفتن وظايف محوله "شبکه متخصصان توسعه مديريت" را طراحی و راه‌اندازي نموده است و اطلاعات اين بانك را در اختيار نهادهاي همكار و شركت ها و موسسات زيرمجموعه خود قرار مي‌دهد.
اين دفتر از كليه فرهيختگان و متخصصان گرانقدر با زمينه تخصصي مرتبط دعوت به عمل مي‌آورد كه با ثبت و ارسال فرم مربوطه ما را در تحقق اين مهم ياري نمايند.

فرم عضويت

 
 "فرم عضويت در شبكه متخصصان توسعه مديريت در صنعت  آب و برق"
 
1- نام و نام خانوادگی*: 
                                                            
2- جنسيت*:


3-كد ملي:

4- محل جغرافیایی خدمت:
استان:     
                                                                                        
شهرستان: 

5- نام محل خدمت (اعم از شرکت/ سازمان/ موسسه/ دانشگاه/ پژوهشگاه و..):   
                           
6- سمت يا پست سازماني: 

7- وضعیت استخدام:   

8- سوابق تحصیلی:
 
ردیف مدرك تحصيلي نام‌ و محل مؤسسه آموزشي رشته تحصيلي سال
1 لیسانس
2 فوق‌لیسانس
3 دکتری9- سوابق كاري: 
 
ردیف نام شرکت/ سازمان/ موسسه/ دانشگاه/پژوهشگاه/... از سال تا سال مسئولیت مورد تصدي
1
امروز
2
امروز
3
امروز
4
امروز
5
امروز
6
امروز
10- حوزه تخصصي:
لطفا" با علامت ضربدر مشخص کرده و چنانچه آن  را در گزینه‌های پیشنهادی زير مشاهده نمی‌کنيد عناوين مورد نظر خود را در سایر تخصص‌ها تعيين نماييد.


ساير تخصصها (عناوين كلي آنها را نام بيريد):  11- فعالیت‌ها و پروژه‌های انجام شده مهم توسط جنابعالي/ سركارعالي در زمینه توسعه مديريت (با ذکر دقیق عنوان طرح ها و پروژه ها):  
ردیف نام طرح و پروژه سال اجرا توضيحات
1
امروز
2
امروز
3
امروز
4
امروز
5
امروز
6
امروز
7
امروز
8
امروز
9
امروز
10
امروز

12- مقالات:
 
ردیف نام مقاله سال انتشار محل چاپ/ارائه
1
امروز
2
امروز
3
امروز
4
امروز
5
امروز
6
امروز
7
امروز
8
امروز
9
امروز
10
امروز
13-ترجمه و تالیف:

 
ردیف نام  اثر سال انتشار  ناشر
1
امروز
2
امروز
3
امروز
4
امروز
5
امروز
6
امروز
7
امروز
8
امروز
9
امروز
10
امروز

14- به نظر شما مهمترين مسايل توسعه مديريت در صنعت آب و برق كدام است؟ به ترتيب اولويت نام ببريد.

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

 
15- پیشنهادها و ايده هاي شما براي توسعه مديريت درصنعت آب و برق چيست؟
 

  
16- تعيين نحوه و ميزان همكاري مورد نظر خود با صنعت آب و برق:در صورت انتخاب ساير، همكاري موردنظر خود را نام بيريد:
 


آدرس:

شماره موبايل:

پست الكترونيكي: 


كد امنيتي:
کد امنیتی را وارد کنید:
 Security code