شبكه متخصصان

networhexpert-(1).jpg

فراخوان

1399/03/12
اولین گام­ به منظور سیاستگذاری مناسب در حوزه توسعه مديريت و تحول اداري، شناخت جامع و دقیق از ظرفیت­‌ها و توانمندی‌ها به خصوص شناخت ظرفیت متخصصین و خبرگان صنعت متبوع خود و برقراري ارتباط دوسويه با پژوهشگران و اعضای هیئت علمی دانشگاه­ ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی است. در این راستا دفتر توسعه مديريت و تحول اداري وزارت نيرو با در نظر گرفتن وظايف محوله "شبکه متخصصان توسعه مديريت" را طراحی و راه‌اندازي نموده است و اطلاعات اين بانك را در اختيار نهادهاي همكار و شركت ها و موسسات زيرمجموعه خود قرار مي‌دهد.
اين دفتر از كليه فرهيختگان و متخصصان گرانقدر با زمينه تخصصي مرتبط دعوت به عمل مي‌آورد كه با ثبت و ارسال فرم مربوطه ما را در تحقق اين مهم ياري نمايند.

فرم عضويت

 
 "فرم عضويت در شبكه متخصصان توسعه مديريت در صنعت  آب و برق"
 
1- نام و نام خانوادگی*:

2- جنسيت*:


3-كد ملي:

4- محل جغرافیایی خدمت:
استان:  

شهرستان: 

5- نام محل خدمت (اعم از شرکت/ سازمان/ موسسه/ دانشگاه/ پژوهشگاه و..): 
                            
6- سمت يا پست سازماني: 

7- وضعیت استخدام:   

 
8- سوابق تحصیلی:
 
ردیف مدرك تحصيلي نام‌ و محل مؤسسه آموزشي رشته تحصيلي سال
1 لیسانس
2 فوق‌لیسانس
3 دکتری 
9- سوابق كاري: 
 
ردیف نام شرکت/ سازمان/ موسسه/ دانشگاه/پژوهشگاه/... سال مسئولیت مورد تصدي
1
2
3
4 
10- حوزه تخصصي:
لطفا" با علامت ضربدر مشخص کرده و چنانچه آن  را در گزینه‌های پیشنهادی زير مشاهده نمی‌کنيد عناوين مورد نظر خود را در سایر تخصص‌ها تعيين نماييد.


ساير تخصصها (عناوين كلي آنها را نام بيريد): 

 
 11- فعالیت‌ها و پروژه‌های انجام شده مهم توسط جنابعالي/ سركارعالي در زمینه توسعه مديريت (با ذکر دقیق عنوان طرح ها و پروژه ها):
 
ردیف نام طرح و پروژه سال اجرا توضيحات
1
2
3
4
5

 
12- مقالات:
 
ردیف نام مقاله سال انتشار محل چاپ/ارائه
1
2
3
4
5
 
13-ترجمه و تالیف:
 
ردیف نام  اثر سال انتشار  ناشر
1
2
3
4
5

 
14- به نظر شما مهمترين مسايل توسعه مديريت در صنعت آب و برق كدام است؟ به ترتيب اولويت نام ببريد.
1-

2-

3-

4-

5-

6-

 
15- پیشنهادها و ايده هاي شما براي توسعه مديريت درصنعت آب و برق چيست؟

  
16- تعيين نحوه و ميزان همكاري مورد نظر خود با صنعت آب و برق:در صورت انتخاب ساير، همكاري موردنظر خود را نام بيريد:

 
آدرس:

 
شماره موبايل:

 
پست الكترونيكي:


كد امنيتي:
کد امنیتی را وارد کنید:
 Security code