پرسشنامه بازطراحی ساختار آب کشور بر اساس حوضه های آبریز

صاحب نظر گرامی
       ضمن تشکر از مشارکت جنابعالي/ سرکارعالي در" بازطراحی ساختار آب کشور بر اساس حوضه هاي آبريز"، تقاضا می‌شود با تکمیل پرسشنامه ذیل که به منظور دریافت و جمع بندی نقطه نظرات متخصصین محترم طراحی شده است، ما را در ترسیم دقیق‌تر نقشه راه و  پیشبرد هر چه بهتر اهداف یاری فرمایید.

مشخصات عمومي:
الف: هماهنگی میان بخشی:
ب: درس‌آموخته های بررسی سیر تحولات ساختاری:
ج: درس‌های تجارب کشورهای دنیا:
د: نارسايي ها و مسائل ساختاري:
کد امنیتی را وارد کنید:
 Security code