كميته هاي شوراي راهبري توسعه مديريت وزارت نيرو

1.png
komitehha.jpg
rainbow_bar-1.gif
1-(13).png

         در راستای اجرایی نمودن مفاد تصویب نامه شورای عالی اداری به شماره 206/93/11852 مورخ 93/9/5 و به موجب بخشنامه شماره 200/93/13472  مورخ 93/10/7 موضوع ساماندهی کمیته های تخصصی ذیل شورای راهبری توسعه مدیریت و همچنین به استناد بخشنامه وزارت نیرو به شماره 93/47530/50/100  تاریخ 93/11/26 کمیته های تخصصی زیر مجموعه شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت نیرو به شرح عناوین زیر تشکیل گردیده اند:
  1. کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی
  2. کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی
  3. کمیته تامین و نگهداشت منابع انسانی
  4. کمیته توانمند سازی منابع انسانی
  5. کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم
  6. کمیته مدیریت عملکرد
 
تاريخ: 1398/08/01 
1-(2).png

1b-(1).gif جهت مشاهده  شرح وظايف و  اطلاعات بيشتر بر روي نام كميته‌ها كليك نماييد.

برنامه‌ها، متولي، شرح وظايف و تركيب اعضاء كميته

1398/08/01
برنامه هاي مرتبط: برنامه ­های اول ، سوم ، پنجم اصلاح نظام اداري
azmoon1-1.gif متولي:  معاونت تحقيقات و منابع انساني _ دفتر توسعه مديريت و تحول اداري 

برنامه‌ها، متولي و شرح وظايف کمیته

1398/08/01
برنامه هاي مرتبط: برنامه دوم اصلاح نظام اداري
azmoon1-1.gif متولي:  معاونت تحقيقات و منابع انساني-  دفتر فناوری اطلاعات و آمار

برنامه‌ها، متولي و شرح وظايف کمیته

1398/08/01
برنامه هاي مرتبط: برنامه چهارم اصلاح نظام اداري
azmoon1-1.gif متولي:  معاونت تحقيقات و منابع انساني-  دفتر توسعه منابع انسانی

برنامه‌ها، متولي و شرح وظايف کمیته

1398/08/01
برنامه هاي مرتبط: برنامه چهارم اصلاح نظام اداري
azmoon1-1.gif متولي:  معاونت تحقيقات و منابع انساني- دفتر آموزش، تحقیقات و فن آوری

برنامه‌ها، متولي و شرح وظايف کمیته

1398/08/01
برنامه هاي مرتبط: برنامه هاي ششم و هفتم اصلاح نظام اداري
azmoon1-1.gif متولي: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد

برنامه‌ها، متولي و شرح وظايف کمیته

1398/08/01
برنامه هاي مرتبط: برنامه هشتم اصلاح نظام اداري
azmoon1-1.gif متولي: دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد