برنامه‌های اصلاح نظام اداري

1.png
barnameh.jpg
rainbow_bar-1.gif
1-(2).png
یکی از زیرساخت های مهم توسعه کشور ايران ، نظام اداری است که با توجه به نقش گسترده­ اين نظام در انجام امور مختلف سازماني، بی­ توجهی به آن سبب آسیب­ های جبران ناپذیری در مسیر تحقق برنامه­ های دولت و رضایت مردم می‌گردد.
       طی سال های اخیر در وزارت نیرو، به منظور تحقق و اجرایی نمودن سیاست‌های ابلاغي مقام معظم رهبري، قانون مديريت خدمات كشوري و نقشه راه اصلاح نظام اداري و برنامه‌های عملياتي آن (تفاهم‌نامه دوره اول و دوره دوم ) با تکیه بر سیاست‌های داخلی و رویکردهای نوین مدیریتی اقدامات مناسبي صورت گرفته و اجراي برنامه‌های سه ساله اصلاح نظام اداری به طور جدی مورد پیگیری و اجرا می باشد.


bann.jpg
 

   برنامه‌های اصلاح نظام اداري دوره دوم (99- 97) در دولت دوازدهم، با عناوين ذيل به دستگاه‌های اجرايي ابلاغ گرديده است :
 1. مهندسي نقش و ساختار دولت
 2. توسعه دولت الکترونيک و هوشمند سازي اداري
 3. خدمات عمومي در فضاي رقابتي
 4. مديريت سرمايه انساني
 5. بهبود در نظام‌ها و فناوری‌های مدیریتی
 6. توسعه فرهنگ سازماني
 7. صيانت از حقوق شهروندان (مردم) در نظام اداری
 8. ارتقاء پاسخگویی ، شفافیت و مقابله با فساد اداری و اجرایی کشور
 9. مدیریت بهره‌وری نظام اداری و اجرایی کشور
 10. نظارت و ارزيابي

الزامات  قانوني: 
 1. مصوبه برنامه جامع اصلاح نظام اداري دوره اول 1396- 1394 به شماره  127675/ت 50642  هـ تاريخ 93/10/28
 2. مصوبه برنامه جامع اصلاح نظام اداری دوره دوم 1399- 1397 به شماره 302596 تاریخ 97/6/14
 3. تفاهم‌ نامه برنامه‌های اصلاح نظام اداری وزارت نيرو  دوره اول به شماره 368984 مورخ 94/11/25 سازمان اداری و استخدامی کشور
 4. تفاهم‌ نامه برنامه‌ های اصلاح نظام اداری وزارت نيرو  دوره دوم به شماره 22239 مورخ 98/1/25 سازمان اداری و استخدامی کشور