نظرسنجي وب سايت

1-(1).png
moe_vote_site-(3).jpg
1-(2).png

نظرسنجي محتوايي سايت دفتر توسعه مديريت و تحول اداري

1. رضايت شما از اطلاع رساني اين وب سايت در زمينه موضوعات تخصصي مرتبط با ماموريت و وظايف دفتر چگونه است؟:2. آيا دسترس پذيري وب سايت مناسب است؟:3. رضايت شما از سرعت بارگذاري اطلاعات در وب سايت چگونه است؟:4. آيا طراحي و گرافيك وب سايت مناسب است؟:5. چه ميزان از نيازهاي تخصصي شما از طريق وب سايت ما برآورده مي‌شود؟:6. آيا به اطلاعات دريافت شده از وب سايت ما اعتماد داريد؟:7. چقدر احتمال دارد مشاهده وب سايت ما را به ديگران پيشنهاد دهيد؟:کد امنیتی را وارد کنید:
 Security code