نظرسنجي دفتر

moe_vote_daftar.jpg

به نام خدا

بازديدكننده گرامي، با سلام

1a.png ضمن تشكر از وقتي كه براي ارائه نظر درخصوص فعاليت ها و عملكرد اين دفتر صرف نموده و با ارائه پيشنهادها و انتقادهاي سازنده خود ما را ياري مي نماييد، بدينوسيله به اطلاع مي رساند  فرم زير صرفا در رلستاي تدوين برنامه هاي بهبود و اصلاح روش ها و فرايندهاي كار مي باشد و متون ارسالي خارج از اين موضوع يا متون نامفهوم و يا فرم هاي تكراري از يك آدرس IP به صورت خودكار حذف خواهند شد.
لازم به ذكر است تكميل فيلدهاي  مشخصات  شغلي و فردي  مانند نام و نام خانوادگي، محل كار و... اجباري نمي باشد

 

جنسيت:

چگونگي آشنايي با فعاليت هاي دفتر:


کد امنیتی را وارد کنید:
 Security code