آغاز طرح مستندسازي تجربه هاي برتر صنعت آب و برق
1399/11/07

معاون تحقيقات و منابع انساني وزارت نيرو طي نامه‌‌اي در تاريخ 7 بهمن ماه 1399 آغاز اجراي طرح مستندسازي تجربه هاي برتر صنعت آب و برق را اعلام نمود.
 بر اساس اين فراخوان در گام نخست لازم است ضمن احصاي تجارب هر یک از شرکت‌ها و واحدها، نسبت به تكميل و ارسال فرم خلاصه تجربه براي هر کدام از تجربه‌های واجد شرايط حداكثر تا 30 بهمن ماه سال جاري از طریق بارگذاری در سامانه تجارب برتر صنعت آب و برق به نشانی tajarob.moe.gov.ir اقدام نمايند.
در مراحل بعد، تجارب برگزیده با آموزش به ارائه‌دهندگان آنها، به نحو مطلوب مستندسازي خواهند شد. درضمن از تجارب برتر و همچنين شركت‌هايي كه بيشترين مشاركت را در امر مستندسازي تجارب داشته‌اند، از طريق برگزاري «کنفرانس تجارب صنعت آب و برق» و اعطای «جایزه ملی سخاو‌ت‌مندی در تسهیم تجارب» تقدير به عمل خواهد آمد.