تماس با ما

دفتر توسعه مديريت و تحول اداري

 

ردیف

عنوان پست سازماني

نام و نام خانوادگي

خدمت قابل ارايه

داخلی

1

مديركل

آقاي خلیل بانان علی عباسی

 

6470

2

معاون مدیر کل

دکتر علی منافی

فعاليت هاي مرتبط با دفتر ، ساماندهی امور تصدی ها و نظام پیشنهادات

6419

3

معاون مدیر کل

آقاي علي اصغر جلالي

فعاليت­هاي مرتبط با دفتر و کیفیت و بهره وری 

6480

4

مسئول امور دفتري

آقاي حسین جلالی

مكاتبات، اسناد، درخواست وقت ملاقات ، برنامه روزانه جلسه­ ها، ارجاع، ارسال نامه ­ها و پاسخگويي به مراجعين

6470

5

متصدي امور دفتري و بايگاني

خانم مريم کریمی

تايپ (ماشين­ نويسي)، ارجاع نامه ­ها، ارسال نامه­ ها و پاسخگويي به مراجعين

6067

6

رئيس گروه مهندسی ساختار و فرآیندهای سازمانی

آقای سید شهاب الدین 

سازماندهی ساختار حوزه ستادی و شرکته های مادر تخصصی و زیر مجموعه ، فرآیندها و نظام نامه های حوزه ستادی 

 

7

كارشناس مسئول

خانم پوران رئیسی

مهندسی ساختار های سازمانی

 

8

كارشناس

آقای آرش رسته مقدم بهبود فرآیندها

 

9

کارشناس

خانم محبوبه قربانی

ساختارهای سازمانی

 

10

رئیس گروه فناوری های مدیریتی و بهره وری

اقای میرحمید رضا نجفی

مدیریت بهره وری ، سیستمهای مدیریت کیفیت اعضام به دوره های آموزشی apo نظام پیشنهادات

 

11

كارشناس

خانم فریده پورسلیمانیان

فناوری های مدیریتی

 

12

رئیس گروه راهبری توسعه مدیریت 

خانم رویا حسام زاده

ارتقای سلامت اداری ، دبیرخانه شورای تحول میریت نظر سنجی 

 

13

کارشناس مسئول

خانم مهران کاظمی

توسعه تعالی مدیریت

 

14

كارشناس

آقای محمدرضا دباغی

توسعه تعالی مدیریت

 

16

كارشناس مسئول

رامین یزدان فر

ساماندهی امور تصدی های صنعت آب و برق

 

17

كارشناس

اکبر صفری

ساماندهی امور تصدی ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

نشانی دفتر:
 
          تهران، خیابان ولی‌عصر،‌ ابتدای بزرگراه نیایش،‌ وزارت نیرو، طبقه هشتم، بال شرقی،‌ دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری، كد‌ پستي 1996832611
         
تلفن: 81606470
فکس: 81606472