تماس با ما

دفتر توسعه مديريت و تحول اداري

 
عنوان پست سازماني نام و  نام خانوادگي تلفن  داخلي پست الکترونيکي
مدیرکل آقاي مرتضي بخشايش 6473 m.bakhshayesh@moe.gov.ir
معاون امور توسعه مدیریت آقای علی منافی 6419 manafi@moe.gov.ir
مسئول دفتر آقای حسین جلالی 6470
6471
jalali@moe.gov.ir
متصدی امور دفتری و بایگانی خانم مریم کریمی 6067 m-karimi@moe.gov.ir
رئیس گروه خانم فریده پورسلیمانیان 6485 psoleimani@moe.gov.ir
شماره فکس دفتر 6472 tahavol@moe.gov.ir
 گروه راهبری توسعه مدیریت
رئیس گروه خانم رویا حسام‌زاده 6481 hesam@moe.gov.ir
کارشناس مسئول توسعه مدیریت آقای محمد مسعود 6656 m-masood@moe.gov.ir
گروه مهندسی ساختار و فرایندهای سازمانی
رئیس گروه آقای شهاب‌الدین فتوحی 6487 fotoohi@moe.gov.ir
کارشناس مسئول مهندسي ساختارهاي سازماني خانم پوران رئیسی 6486 raiesi@moe.gov.ir
کارشناس مسئول بهبود فرايندها آقای آرش رسته‌مقدم 6474 rmoghadam@moe.gov.ir
گروه فناوری‌های مدیریتی و بهره‌وری
رئیس گروه آقای میرحمیدرضا نجفی 6433 mhrnajafi@moe.gov.ir
 گروه ساماندهی تصدی‌ها
رئيس گروه آقای رامین یزدانفر 6484 yazdanfar@moe.gov.ir
كارشناس مسئول خانم محبوبه قرباني 6488 mhghorbani@moe.gov.ir
 
 
 
        تهران، خیابان ولی‌عصر،‌ ابتدای بزرگراه نیایش،‌ وزارت نیرو، طبقه هشتم، بال شرقی،‌ دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری، كد‌ پستي 1996832611
         
تلفن: 81606470
فکس: 81606472