بهره‌وري
1397/08/06
با عرض تسلیت به مناسبت های اربعین حسینی و رحلت رسول اکرم( ص) و شهادت امام  حسن و امام رضا (ع)
 
در برنامه ششم سهم بهره وری از رشد اقتصادی 35 در صد تعیین شده است . فعالیت های اقتصادی غیراز نفت /  سایر خدمات   با متوسط سهم 50درصدی/ صنعت ومعدن 17 در صد / حمل ونقل، انبار داری و ارتباطات 5 / 11 در صد  /  کشاورزی 9در صد /  ساختمان 8 درصد /  آب وبرق ( وزارت نیرو) و گاز 4 درصد
 
بهره وری نیروی کار- برنامه چهارم /  متوسط رشد 4 / 3 در صد- برنامه پنجم صفر در صد-شاغلان  23378613-- نفردر سال 96 .
بهره وری سرمایه( رشد موجودی سرمایه) سال های برنامه چهارم 57 / 4 برنامه پنجم25 / 2 .
بهره وری مصارف واسطه برنامه چهارم ( متوسط رشد سالانه9 / 6 ) و دربرنامه پنجم(  سیر نزولی  )
 بهره وری کل عوامل تولید /  متوسط رشددر سال های برنامه چهارم ( 5 / 0  درصد  ) سالهای برنامه پنجم(   5 / 0  - ) ( 25 / 0  )از رشد تولید نا خالص داخلی بدون نفت از محل بهره وری است
آب وبرق و گاز /  در بین فعالیت های اقتصادی از رشد مناسب ارزش افزوده بر خوردار بوده است(  7 / 3 در صد )سال(  84 ) بیش از (  5 در صد(  95 ) (  دوره 94-84 )   هشتاد در صد رشد.
شاخص بهره وری کل  عوامل تولید (  86) در سال (  83 )به ( 114 ) در سال (   95) رشد سالانه (  6 / 2 )  در صد
متوسط رشد سالانه بهره وری نیروی کار برنامه چهارم بیش از (  3 / 7 ) در صد.  برنام پنجم رشد سالانه (  5 / 0 )
شاخص بهره وری سرمایه. سال های برنامه چهارم(   4 / 2 ) سال های برنامه پنجم ( 6 / 2  ) درصد .  سهم بالای ( 77  درصد ) در فعالیت آب و برق و گاز و متوسط رشد سالانه بهره وری کل عوامل تولید در دوره مطالعه ( 6 / 2 ) است.
آیا باورهای ما در وزارت نیرو نیاز به اصلاح دارد؟           آیا موازی کاری در قوه مجریه و دستگاه  های اجرایی نه باید مورد توجه باشد
آیا مردم ایران در زمره کم مصرف ترین مشترکان جهان قرار دارند. حتی از ژاپنی ها  .        آیا رتبه نخست نشست زمیت به ما ایرانی ها تعلق دارد     واقعیت های تلخ از بحران آب چیست
 
 سونامی مصرف برق ایران را در گیر خواهد کرد؟
 
در پایان آیا  /  قانع نشدن نما یندگان مردم در مجلس در مورد سوال از وزارت نیرو فرصت درنگ از عملکرد یک ساله برای وزارت نیرو به دنبال خواه داشت. شما و ما چه فکر می کنیم