مدل ساختار حاکميتي مديريت دانش وزارت نيرو

چارچوب مدل منتحب مديريت دانش در وزارت نيرو (چارچوب مديريت دانش سازمان بهره‌وري آسيايي)

رونق توليد (شعار سال 1398)

مدل منتحب برون سپاري در صنعت آب و برق

اخبار

1392/12/11

دوازده افسانه بي اعتبار

افسانه اول:   لازمه را ه اندازي شركتهاي بزرگ، داشتن ايده هاي بزرگ است.

واقعيت:  شروع كار و را ه اندازي هر شركت با يك ايده بزرگ ممكن است فكري ناصواب باشد . از مجموع شركتهاي آرماني فقط شمار اندكي كار را با فكر بزرگ آغاز كرد ه اند.

افسانه دوم:  لازمه شركتهاي آرماني، رهبران كبير، آرمان گرا و فرمند است.

واقعيت:   در شركت هاي آرماني وجود رهبر فرمند و آرمان گرا اصلاً لازم نيست وحتي چه بسا در بلند مدت، وجود اين نوع رهبران زيان آور نيز باشد.

افسانه سوم:   اولين و مهمترين هدف شركتهاي موفق سودآوري است.

واقعيت:    شركت هاي آرماني مجموع هاي از هدفها را با هم دنبال مي كنند كه پول درآوردن يكي از آنهاست، نه لزوماً هدف اصلي.

افسانه چهارم:   شركتهاي آرماني، همگي يك مجموعه مشترك از ارز شهاي محوري صحيح دارند.

واقعيت:     چنين شرطي براي آرماني شدن شركت ها وجود ندارد . دو شركت مي توانند ايدئولوژي هاي كاملاً متفاوتي داشته باشند اما هر دو در جرگه شركتهاي آرماني قرار داشته باشند.

افسانه پنجم:  تنها چيزي كه ثابت است تغيير است.

واقعيت:     شركت هاي آرماني به شدت به اصول ارزشي خود وفادارند و به ندرت آن اصول را تغيير مي دهند .اين اصول مانند صخره اي يكپارچه، شالوده شركت را تشكيل مي دهد و بنابراين براساس مد روز دگرگون نمي شوند.

افسانه ششم:   شركتهاي معتبر و سودآور، بي خطر حركت مي كنند.

واقعيت:     درست است كه احتمال دارد شركت هاي آرماني در چشم ديگران محافظه كار و دست به عصا جلوه كنند، اما اين شركتها از گزينش هدفهاي بلندپروازانه و جسورانه نمي هراسند.

افسانه هفتم:    شركت آرماني براي كاركردن جايي است بي نظير، بي نظير براي همه.

واقعيت:     ا ين شركت ها فقط به درد كساني مي خورد كه كاملاً با ديدگاه و معيارهاي شركت هاي آرماني هماهنگ باشند.   ورود افراد به اين شركت ها از دو حالت خارج نيست . يا فرد با سازمان تناسب و هماهنگي دارد، كه در اين صورت مي ماند و رشد مي كند و در اين حالت از كار كردن لذت خواهد برد و يا اين كه چون ويروس محو و زدوده خواهد شد.

افسانه هشتم:    پيشرفت شركتهاي موفق مرهون برنامه ريزي راهبردي پيچيده و بي نظير است.

واقعيت:     پاره اي از پيشرفت هاي اين شركت ها در اثر تجربه، سعي و خطا، بهر ه گيري از فرصت و تصادف به دست آمده است . آنچه به نظر دورانديشي و برنامه ريزي قبلي مي رسد و در بيشتر موارد حاصل اجراي سياست سعي و خطا بوده است.

افسانه نهم:      براي ايجاد دگرگوني هاي بنيادي، شركت ها بايد مديرعامل خود را از بيرون انتخاب و استخدام كنند.

واقعيت:     در هفده قرن سرجمع دوران حيات شركت هاي آرماني فقط در چهار مورد مديرعامل از بيرون انتخاب شده و اين اتفاق محدود به ٢ شركت بوده است . در شركت هاي آرماني به نسبت شركت هاي طرف مقايسه مديريت درون زا به شدت مورد توجه و اقبال است.  نسبت 6به 1

افسانه دهم:   فكر و ذكر شركتهاي موفق غلبه بر رقباست.

واقعيت:     فكر و ذكر شركت هاي آرماني، غلبه و تسلط برخويش است . در اين شركت ها كاميابي و پيروزي بررقبا هدف اصلي نيست بلكه در اثر بهبود مستمر، آنها به خودي خود به اين هد فها نيز مي رسند . آنها هرگز به دستاوردها قانع نبوده و آن را كافي ندانسته اند.

افسانه يازدهم:       نمي شود هم خدا را خواست و هم خرما را.

واقعيت:     شركت هاي آرماني خود را اسير سرپنجه استبداد “يا” نمي كنند گرچه ظاهر اً بايد بين اين و آن يكي را انتخاب كرد و نمي توان در آن واحد هر دو را با هم داشت . آنها اين نظريه را رد مي كنند كه بايد يا ثبات را انتخاب كرد يا پيشرفت را، يا فرهنگ آييني يا استقلال فردي را، يا مديريت درون زا يا دگرگوني بنيادي را، يا رويه هاي محافظه كارانه يا هدف هاي شجاعانه و بزرگ را، يا پول درآوردن يا پايبندي به اصول و ارزش ها را ، بلكه برعكس آنها به اصالت “و” معتقدند و به طور همزمان هم اين را دنبال مي كنند و هم آن را.

افسانه دوازدهم:     آرماني شدن شركتها، اساساً مرهون بيانيه آرمان انتخابي آنهاست.

واقعيت:      منزلت و توانمندي كنوني شركت هاي آرماني منحصراً پيامد بيانه هاي آرماني آنها نيست . علت بزرگي آنها نوشتن انواع بيانيه آرمان، اصول ارزشي هدف غايي، رسالت، و امثال آن نيست . تدوين بيانيه يك گام از هزاران گامي است كه در راه ايجاد شركت هاي آرماني برداشته مي شود.
منبع :سایت http://www.industrial-hu.blogfa.com/ مدیریت صنعتی دانشگاه هرمزگان


نتایج نمایش 41-45 (از 61)
 |<  <  4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13  >  >| 

دهه پیشرفت و عدالت
سال اول (88) اصلاح الگوی مصرف
سال دوم (89) همت مضاعف و کار مضاعف
سال سوم (90) جهاد اقتصادي
سال چهارم (91)توليد ملى، حمايت از كار و سرمايه‌ى ايرانى
سال پنجم (92) حماسه سياسي و اقتصادي

سال ششم (93)اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی
پیام94سال هفتم (94)
سال هشتم (95) اقتصاد مقاومتی (اقدام و عمل)

سال نهم (96) اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال
سال دهم (97) حمایت از کالای ایرانی