مدل ساختار حاکميتي مديريت دانش وزارت نيرو

چارچوب مدل منتحب مديريت دانش در وزارت نيرو (چارچوب مديريت دانش سازمان بهره‌وري آسيايي)

رونق توليد (شعار سال 1398)

مدل منتحب برون سپاري در صنعت آب و برق


دهه پیشرفت و عدالت
سال اول (88) اصلاح الگوی مصرف
سال دوم (89) همت مضاعف و کار مضاعف
سال سوم (90) جهاد اقتصادي
سال چهارم (91)توليد ملى، حمايت از كار و سرمايه‌ى ايرانى
سال پنجم (92) حماسه سياسي و اقتصادي

سال ششم (93)اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی
پیام94سال هفتم (94)
سال هشتم (95) اقتصاد مقاومتی (اقدام و عمل)

سال نهم (96) اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال
سال دهم (97) حمایت از کالای ایرانی