سخنرانی معاون تحقیقات و منابع انسانی در نشست عصرانه بهره وری
1399/03/10

نشست عصرانه بهره وري به همت انجمن بهره وري ايران و  با موضوع بهره وري انرژي در روز شنبه مورخ 99/3/10 در محل پژوهشگاه نيرو با حضور جمعي از متخصصان حوزه انرژي و بهره‌وري کشور برگزار گرديد. در اين جلسه آقاي دکتر اوليا معاون محترم تحقيقات و منابع انساني، در سخناني به اهميت و تاثير قابل توجه بهبود بهره وري بر اقتصاد کل کشور اشاره و تاکيد نمودند که بايد به موضوع بهره‌وري نگاه جامعي داشته باشيم و علاوه بر توجه به ورودي ها و خروجي هاي ملموس،  به موضوعات مهمي از جمله تخريب محيط زيست و تلفات منابع که تاثير بسياري در قيمت تمام شده محصول دارد، توجه نماييم.
    ايشان همچنين از انرژي هاي تجديدپذير بعنوان بازيگر جديد در ارتقاي بهره وري انرژي نام بردند و بيان داشتند با توجه به عقب ماندگي سهم انرژي هاي تجديد پذير از توليد برق کشور، وزارت نيرو به اين موضوع، توجه بخصوصي در برنامه هاي خود کرده است.
ايشان در ادامه با اشاره به يافته هاي گزارش جهاني بهره وري انرژي، هوشمند سازي را امري مهم و تعيين کننده براي حوزه انرژي کشور برشمردند و توسعه فناوري هاي ديجيتال را امري مهم براي آينده صنعت برق کشور دانستند.
دکتر اوليا با اشاره به راهبردهاي وزارت نيرو و برنامه هاي وزيرمحترم نیرو، بازسازي شبکه ها و کاهش تلفات و نيز مديريت تقاضا و مصرف را موضوعات مهم بخش برق دانستند و با اشاره به برنامه پيک سايي وزارت نيرو، موفقيت هاي اين برنامه در مديريت خدمات در تابستان سال 98 را چشمگير برشمردند و تاکيد کردند که اين رويکرد بايد در مجموعه صنعت برق تقويت گردد.
ايشان همچنين بالا بودن مصرف برق و شدت انرژي را يکي از چالش هاي وزارت نيرو عنوان و با اشاره به طرح هاي بهينه سازي مصرف انرژي مثل تعويض کولرهاي گازي فرسوده، مميزي انرژي و اصلاح روشنايي ادارات و معابر، توسعه پلتفرم هاي نوآوري و استفاده از استارتاپ ها براي پيک سايي را جهت گيري مهم وزارت نيرو براي ارتقاي بهره وري انرژي دانستند.
ايشان در پايان ضمن اشاره به وضعیت شاخص هاي بهره وري در حوزه صنعت برق، موفقيت هاي بدست آمده را قابل توجه دانستند و بر پايش مستمر شاخص هاي بهره وري و هدف گذاري هاي مناسب در اين حوزه، تاکيد کردند.
در ادامه، حاضرین در اين نشست ضمن طرح نظرات و پرسش هاي خود، درباره موضوعات مختلف بهره وري انرژي به تبادل نظر پرداختند.