1398/06/06
با حضور رياست محترم جمهور به مناسبت هفته دولت؛ دستگاه‌های برتر اجرایی کشور بر اساس عملکرد سال ۹۷ (شاخص‌های عمومی و اختصاصی) در پانزدهمین جشنواره شهید رجایی معرفی گرديدند و از آنان تقدير به عمل آمد.