برگزاري سلسله نشست هاي (آنلاين) حكمراني خوب در سال 1399 در مرکز آموزش مديريت دولتي
1399/05/06

حکمراني خوب در سه دهه گذشته به عنوان راهي براي بهبود نظامهاي اداري، ارتقاي بهره‌ وري و توسعه مطرح شده است. اما کشورهاي در حال توسعه نتوانسته ‌اند به حکمراني خوب دست يابند يا ميزان موفقيتها اندک بوده است. مرکز آموزش مدیریت دولتی درنظر دارد با اجرای سلسله نشست­ های تخصصی به تشريح چرايي ناکامي در رسيدن به حکمراني خوب و ارائه چارچوبي تحت عنوان «انطباق تکرارشونده مسألهمحور» مبتني بر يافتههاي اخير درباره توسعه و اصلاح نظام‌هاي اداري بپردازد که هدف از آن افزايش ظرفيت اجرايي و ارتقاي کارآمدي و اثربخشي دستگاههاي عمومی در مسير توسعه می باشد. در این راستا اولین نشست از سلسله نشست های تخصصی تحت عنوان «حکمرانی خوب» برای کلیه مدیران و کارکنان دولت، در روز چهارشنبه مورخ 1399/05/08 از ساعت 10 الی 12 به صورت برخط (آنلاین) در مرکز آموزش مدیریت دولتی برگزار می­گردد.
از علاقمندان دعوت می شود به منظور ثبتنام و اعلام حضور در اين نشست به وبگاه مركز به نشاني https://www.smtc.ac.ir مراجعه نمايند.