اخبار

1396/02/31
برنامه : سال 1396انتخاب شرکت های نمونه برای پیاده سازی مدیریت دانش مدل (APO)  در وزارت نیروخواهد بود که برابر شیوه خود اظهاری در سطح پایش(کنترل) و ...... با معرفی شرکت مادر تخصصی و صحه گذاری دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری  انجام خواهدشد

نتایج نمایش 1-5 (از 50)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 

دهه پیشرفت و عدالت
سال اول (88) اصلاح الگوی مصرف
سال دوم (89) همت مضاعف و کار مضاعف
سال سوم (90) جهاد اقتصادي
سال چهارم (91)توليد ملى، حمايت از كار و سرمايه‌ى ايرانى
سال پنجم (92) حماسه سياسي و اقتصادي

سال ششم (93)اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی
پیام94سال هفتم (94)
سال هشتم (95) اقتصاد مقاومتی (اقدام و عمل)

سال نهم (96) اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال